Slovenščina za tujce

Tečaj slovenščine in priprave na izpite iz slovenskega jezika se ne razlikuje od naših tečajev ostalih tujih jezikov. Namenjen je predvsem tujcem, ki se pripravljajo na izpite iz slovenščine kot tujega jezika, obiskujejo pa ga seveda lahko vsi, ki se želijo naučiti slovenščine. Vpišete se lahko tukaj.

Pozor! Tujci, ki imate odločbo upravne enote o odobritvi sredstev za obisk tečaja slovenskega jezika za tujce, se na tečaj lahko prijavite na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dodatne informacije o teh tečajih, izvajanju in terminih dobite na internetnih straneh Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani, tečaji pa se izvajajo tudi v okviru Javnega zavoda Cene Štupar.

Še več koristnih informacij za tujce pa najdete na portalu Informacije za tujce.


Ustvaril Mozello - najlažji način, da ustvarite spletno stran

 .