URNIK SKUPINSKIH TEČAJEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/19- jesenski semester

Na tem urniku so navedeni termini skupinskih tečajev in vnaprej dogovorjenih individualnih srečanj po urniku.
Urnik preostalih individualnih ur se v dogovoru s profesorjem in glede na zasedenost učilnice dogovarja sproti.
Po potrebi lahko dodatne termine ponudimo tudi med šolskim letom. Možni so tudi termini v jutranjih oz. dopoldanskih urah.

  PONTOR
SRE
ČET
PET
 SOB
 15:30 - 16:00
 
 
 
 
 
 16:00 - 16:30
ANG
 
RUS nad
ANG ind.
 
 16:30 - 17:00
 ANG ŠPA ind
RUS nad.
ANG ind.
 
 17:00 - 17:30
ANG
 ITA nad.ŠPA ind
 RUS nad.
ANG
 
 17:30 - 18:00
 ANGITA nad.
ŠPA ind
 RUS nad.
ANG
 
18:00 - 18:30
ANG
 ITA nad.ITA ind.
 RUS nad.
ANG
 
 18:30 - 19:00
ANG
 ITA ind.

 ANG 
 19:00 - 19:30
ANG
 NEM nad.
  ANG 
 19:30 - 20:00
ANG
 
NEM nad.
 
 
 20:00 - 20:30

  NEM nad.
  
 
 20:30 - 21:00
 
    
 Ustvaril Mozello - najlažji način, da ustvarite spletno stran

 .